האם רשאי הבנק לעקל כספים המגיעים לו מאחד השותפים בחשבון משותף כאשר השותף השני אינו חייב לבנק.

14.02.2012   |

הפ (נת') 19115-06-09 מלכה המר נ' בנק דיסקונט לישראל בעמ, בבית משפט השלום בנתניה, בפני כבוד השופטת ד"ר איריס רבינוביץ ברון, ניתן ביום 19 בינואר 2012.

 

נקבע כי אין למשיב 2 זכות ליותר ממחצית הכספים בחשבון. לכן, חל העקרון הכללי שנקבע בפסיקה לפיו זכאי הנושה להיפרע מנכס של החייב המצוי בבעלות משותפת רק כדי חלקו היחסי של החייב בנכס.

 

במקרה דנא דובר על תובענה שהגישה המבקשת, הגב' מלכה המר, בה הינה עותרת למתן סעד הצהרתי לפיו מחצית מן הכספים המופקדים בחשבון מס' 859095 המתנהל אצל בנק דיסקונט בע"מ (להלן: "הבנק") הינם של המבקשת וזאת על פי צו ירושה שניתן באשר לעזבון המנוחה אולגה בלום ז"ל, אמם של המבקשת ושל המשיב 2 מר ישראל בלום וכי יש להעבירם לידיה.

 

בתובענה נטען כי החשבון כולל את כספי האם המנוחה. כנגד המשיב 2 מתנהלים הליכי הוצאה לפועל עקב כספים שהוא חייב לגורמים שונים. כל הנושים ו/או חלקם עיקלו את כספיו של המשיב 2 הכוללים, בין היתר, את החשבון נשוא התובענה. מחצית מהכספים בחשבון שייכים למבקשת. המבקשת פנתה לבנק בבקשה לקבל את מחצית הכספים והבנק השיב כי אין באפשרותו לעשות כן בשל העיקולים. לטענת המבקשת, מדובר בחשבון משותף מסוג ביחד ולא בחשבון מסוג ביחד ולחוד.

עוד טענה המבקשת כי סעיף אריכות הימים, המופיע במסמכי החשבון, הקובע כי לאחר פטירת האם כל אחד מהשותפים רשאי לפעול בחשבון, הינו רלבנטי במישור היחסים שבין הבנק ללקוח ואין בכוחו לקבוע את זכויות בעלי החשבון בינם לבין עצמם או להעביר את הבעלות בכספים מהאחד לשני. לטענת המבקשת זכות העיקול על חשבון משותף תלויה בסוג החשבון בו מדובר. לטענתה, כאשר מדובר בחשבון מסוג משותף, אין לעקל את הכספים שבו בשל חוב של אחד מבעלי החשבון. לפיכך, לטענת המבקשת לא ניתן היה כלל לעקל את הכספים בחשבון.

 

הבנק מנגד טען כי המבקשת והמשיב 2 ירשו את הכספים ביחד ולחוד ולכל אחד מהם 50% בלתי מסוימים בכל הכסף, להבדיל מירושת מנה. לטענת המשיבים, חשבון משותף הינו, באופן רגיל, חשבון בו כל אחד מהשותפים רשאי לפעול בו לבדו אלא אם נתן אחד מהשותפים הוראה אחרת לבנק. לטענתם, המבקשת לא הוכיחה כי ניתנה כל הוראה המגבילה את כוחו של מי מהשותפים לפעול לבדו. לכן, ניתן היה לעקל את כל הכספים בו בגין חובותיו של המשיב 2.

 

בית המשפט פסק כי בכל הנוגע לסעיף "אריכות ימים" שמופיע במסמכי החשבון, המדובר בסעיף המסדיר את יחסי הבנק והלקוחות ואין בו כדי ללמד על הבעלות בכספים. לעניין טענת המשיבים כי כל אחד מהבעלים רשאי לפעול בחשבון באופן עצמאי כל עוד לא ניתנו הוראות אחרות לא הוכחה. בפרט, כאשר מדובר בכספי עזבון שטרם חולקו. ההלכה המאפשרת עיקול חשבון משותף על ידי נושיו של אחד השותפים, החלה כאשר כל אחד מהשותפים רשאי לעשות בו פעילות בעצמו ולמשוך סכום ללא צורך בהסכמת השני, חלה לעניין חשבון משותף מסוג עו"ש. במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין למשיב 2 זכות ליותר ממחצית הכספים בחשבון. לכן, חל העקרון הכללי שנקבע בפסיקה לפיו זכאי הנושה להיפרע מנכס של החייב המצוי בבעלות משותפת רק כדי חלקו היחסי של החייב בנכס.© כל הזכויות שמורות