הבנק הפר את חובת הגילוי בכך שלא מסר למבקשת את מלוא הפרטים בעניין טיב החיוב הנערב ומצבו של הלווה

01.12.2011   |

תא"ק 1849-04-11 בנק הפועלים בע"מ נ' גריפאת ואח', בבית משפט השלום בחיפה, בפני כבוד הרשמת גילה ספרא - ברנע,  ניתן ביום 16 בנובמבר 2011.

לאור העובדה שהבנק מחזיק במידע רב אודות הנערב וחובותיו, וניסיונו מאפשר לו להעריך את רמת הסיכון בהתקשרות כזאת או אחרת, הרי שיש באפשרותו להתריע בפני הערב על סיכונים כאלו ואחרים, אשר יתכן ואינם ידועים לו בעת החתימה

במקרה דנא נדונה בקשה לביטול עיקול ובקשת רשות להתגונן של המבקשת (הנתבעת מס' 2) בפני תביעת המשיב על הסך של 142,895 ₪. התביעה נגדה הינה בגין ערבותה לחובו של מר גריפאת שאדי, אחיה (להלן: "הלווה"), הנובע מהלוואה שנטל ביום 11/2/09..

המבקשת טענה כי ההודעה לערב בדבר קיומו של חוב, אשר נשלחה לה בסוף שנת 2010 ע"י המשיב, לא הגיעה לידיעתה, מאחר ונשלחה לכפר זרזיר בו התגוררה טרם נישואיה, וכי החל מיום 29.09.2009 עת נישאה, עברה להתגורר בכפר ג'דידה-מכר. כמו כן טענה המבקשת כי נודע לה על קיומו של חוב לראשונה עת עוקלה משכורתה כמורה ברשת עמל. עוד, טענה המבקשת כי לא הוסבר לה במעמד החתימה על מסמכי הערבות, כי הלווה בקשיים כלכליים ואינו עומד בתשלום חובותיו, וכי הלוואה זו נועדה לכיסוי חובות מחמת אי פרעון, וכי פקיד הבנק הטעה אותה לחשוב כי מדובר בהלוואה חדשה המיועדת לצרכי שיפוץ.

 המבקשת טענה כי בעת החתמתה על כתב הערבות וההתחייבות, לא נרשמה בסעיף 2 מטרת ההלוואה, וכי המילים: "כיסוי מינוס + הלוואה" הוספו מאוחר יותר ללא ידיעתה ואישורה, כמו כן לא נתבקשה לחתום ליד סעיף זה, ואף לא חתמה לידו כמתבקש במעמד החתמתה על כתב הערבות. עוד טענה המבקשת כי בדף "גילוי מידע לערב" בסעיף 4, שכותרתו: "גילוי מידע מהותי" לא נרשמה מהות הערבות, שכן אילו ידעה המבקשת כי הערבות משמשת לכיסוי חובות, לא הייתה חותמת כלל. המבקשת טענה לזיוף בעמודת "אחוזי חלקו של הערב", וכי במעמד חתימתה על כתב הערבות היה מצויין 50% ולא 100% כפי שמוצג במסמכי המשיבה.

לעניין טענת המבקשת כי ההודעה בדבר קיומו של חוב נשלחה לכתובתה טרם נישואיה, בית זרזיר, וכי החל מתאריך 29.09.2009 עת נישאה עברה להתגורר בכפר ג'דידה-מכר, בית המשפט קבע כי יכול היה הבנק, אילו בדק, לשלוח למבקשת הודעה בדבר קיומו של חוב לכתובתה המעודכנת. עם זאת אין מדובר בטענה המפקיעה את זכות התביעה, מאחר ולפי הסכם הערבות, מסירה למען שמסרה המבקשת מהווה מסירה כדין, ועל המבקשת לעדכן את מענה אצל הבנק. מאחר והמבקשת לא ציינה איזה נזק נגרם לה מאי קבלת ההודעה, לפיכך הטענה אינה מהווה טענת הגנה.

לעניין הטענה לפיה לא הוסבר למבקשת ע"י הבנק לפני או במעמד חתימת כתב הערבות וההתחייבות כי הלווה בקשיים כלכליים ואינו עומד בתשלום חובותיו, וכי הלוואה זו נועדה לכיסוי חובות מחמת אי פירעון, לא נסתרה. בית המשפט קבע כי המבקשת נדרשת להוכיח את הגנתה או אף להראות כיצד תעשה כן, ודי בכך שתעלה את טענת ההגנה, וזו לא תקרוס בחקירה נגדית או ממכלול הראיות הקיימות.

 בית המשפט הוסיף וציין כי לאור העובדה שהבנק מחזיק במידע רב אודות הנערב וחובותיו, וניסיונו מאפשר לו להעריך את רמת הסיכון בהתקשרות כזאת או אחרת, הרי שיש באפשרותו להתריע בפני הערב על סיכונים כאלו ואחרים, אשר יתכן ואינם ידועים לו בעת החתימה. שכן, הרי מצבו הכלכלי של בעל החשבון הינו פרט מהותי שעל הבנק לגלות לערב מיוזמתו. חובת הגילוי הנאות מוטלת על הבנק, בהיותו בעל מידע רב יותר, והיא כוללת את החובה לגלות כל גורם סיכון המצוי בידיעתו של הבנק, ובכלל זה היות החשבון ביתרה שלילית. חובה זו היא חובה קוגנטית.

לעניין טענתה של המבקשת כי בסעיף 2 לכתב הערבות לא צויינה מטרת ההלוואה, ועל כן לא נתבקשה לחתום ליד סעיף זה ואף לא חתמה, וכי המילים "לכיסוי מינוס +הלוואה" נוספו מאוחר יותר, בית המשפט מצאה כי טענה זו הינה סתמית וכללית ונוגדת את העובדה שהמבקשת חתמה על גבי כתב הערבות ליד כל אחד מהשינויים, ואין משמעות לכך שחתימתה אינה בדיוק מול סעיף 2 בהתחשב בעובדה שליד כל סעיף חתמו שלושה אנשים. עם זאת, בית המשפט נתן למבקשת רשות להתגונן בטענה לפיה המילים "כיסוי מינוס + הלוואה" לא היו רשומות בעת שחתמה, מאחר וזו שאלה עובדתית, שלא נסתרה לחלוטין. אולם, בית המשפט ציין כי מדובר בטענה קלושה ביותר, שעה שמדובר במורה בעלת תואר אקדמי וותק של 8 שנים בהוראה, שהסכימה לחתום לאחיה על ערבות להלוואה בסך 160,000 ₪, ללא שצוינה מטרת ההלוואה, אך טוענת כי לו היתה יודעת כי אין מדובר בכסף לשיפוץ אלא בהלוואה לכיסוי חוב, לא היתה חותמת.

בית המשפט נתן למבקשת רשות להתגונן בטענה כי הבנק לא מסר למבקשת את מלוא הפרטים בעניין טיב החיוב הנערב ומצבו של הלווה, ולא מילא את מטרת ההלוואה בכתב הערבות לפני החתימה ובטופס הגילוי.


© כל הזכויות שמורות