בית המשפט דחה את תביעתו של הבנק לחייב את הנתבע להשיב לידיו סכום שיק שבוטל ונפרע על ידי הבנק בטעות.

07.11.2011   |

תא"ם 9663-09-10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נ' דוחא, בבית משפט השלום בחדרה, בפני כבוד הש' הדסה אסיף,  ניתן ביום 25 באוקטובר 2011.

התנהלותו הכושלת של הבנק היא בעלת משקל נכבד לחובתו, באופן השולל את הזכות להשבה. הבנק התרשל וטעה פעמיים באופן המצביע על זלזול ביישום הוראות הלקוח ובבדיקת שיקים.

הנתבע הפקיד בחשבונו שיק, שעשה צד ג' (עו"ד אלי חן). השיק נמשך על הבנק התובע. השיק, על סך 18,300 ₪ נפרע, חשבון הנתבע זוכה בהתאם בסכום השיק, וחשבונו של צד ג' אצל התובע חויב בסכום השיק. כשגילה צד ג', עו"ד חן, כי חשבונו חויב בגין השיק, פנה לתובע ודרש את השבת הסכום. זאת, משום שלטענתו ביטל את השיק מבעוד מועד בטענה שנגנב יחד עם שיקים נוספים, וכי החתימה שעל השיק כלל אינה חתימתו. הבנק התובע פעל בהתאם וזיכה את עו"ד חן בסכום השיק. אז פנה הבנק לדרוש את הסכום הזה מהנתבע. משסירב הנתבע הוגשה תביעה זו.

בית המשפט דחה את התביעה ופסק כי על הבנק להוכיח כי המדובר בסוג טעות חמורה המצדיקה השבה. נקבע כי השבה תיתכן בהעדר תום לב בקבלת הפירעון – ואילו במקרה דנן היה הנתבע תם לב, והבנק אף לא טען אחרת בכתב התביעה. התנהלותו הכושלת של הבנק היא בעלת משקל נכבד לחובתו, באופן השולל את הזכות להשבה. הבנק התרשל וטעה פעמיים באופן המצביע על זלזול ביישום הוראות הלקוח ובבדיקת שיקים.

בית המשפט הוסיף וציין כי בנוסף לכך, הבנק גם לא פעל באופן מיידי. שיהוי זה עומד לחובת הבנק, ולא יכול להיות ספק בדבר הרעת מצבו של הנתבע בגין שיהוי זה – ולו מבחינת היכולת לחזור אל מוסר השיק והמסבים הקודמים. בנסיבות העניין הנתבע הותיר רושם מהימן מאוד. לפיכך, קיבל בית המשפט את הסבריו של הנתבע לכך שקיבל מאת החברה, שעבורה ביצע את העבודה, שיק שאינו שלה, על סמך ההסבר כי השיק שייך ללקוח של החברה. בהתאם לכך נקבע כי הנתבע קיבל את השיק בתמורה ובתום לב.

בית המשפט הוסיף וציין כי הנתבע כלל לא צריך היה להוכיח כי קיבל את השטר כדין או להוכיח את התמורה בגינה קיבל את השיק. כאמור, הבנק לא טען בכתב התביעה כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת שהבנק משלם לו עקב טעות או כי השיק מזויף, ולכן ההנחה צריכה להיות שהיה תום לב בקבלת הפירעון. בנסיבות העניין נקבע כי אין מקום להורות על השבה, שכן השבה במקרה זה תהא בלתי צודקת. כל פתרון אחר יביא לכך שהנתבע ימצא עצמו בלא תמורה לעבודה שהשקיע וביצע או לכל הפחות יידרש להליכים ארוכים ומורכבים שסופם (בשל גלגוליו הקודמים של השיק) כלל לא ידוע, והכל אך ורק בשל רשלנות הבנק. ביחסים שבין הבנק לנתבע, אין כל רלוונטיות לשאלת החתימה במובן השטרי שלה.

 


© כל הזכויות שמורות