ניתנה רשות להתגונן כנגד תביעת הבנק, בטענה כי המבקש פרע את הלוואותיו באמצעות הורדות ממשכורת

13.09.2011   |

ת"ת 42710-01-11 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ נ' ויזל, בבית משפט השלום בחיפה, בפני כבוד הרשמת  גילה ספרא - ברנע,  ניתן ביום 30 באוגוסט 2011.

במקרה דנא נדונה התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב. הבנק הגיש ביום 27/10/10 תביעה נגד המבקש, לקוחו, בגין יתרות חוב בחשבונו בסך 37,756 ₪ נכון ליום 1/6/10. החוב מורכב מ-11,685 ₪ בחשבון עו"ש ו-7 הלוואות, שנטל באמצעות המענה הקולי, ושיתרת החוב בגינן הינה 26,071 ₪ (פיגור של 5,976 ₪ הביא להעמדת כל הלוואות לפירעון מיידי).

המבקש טען כי הבנק פעל שלא כדין, כשהחל להחזיר לו צ'קים ותבע את כל ההלוואות בפירעון מיידי. המבקש טען כי שולמו ממשכורתו מדי חודש סכומים בגין ההלוואות בסך כולל של 13,646 ₪, כי הבנק משך תכניות חסכון, שהיו למבקש בבנק בשווי 22,435 ₪, וכי המבקש שילם 3,000 ₪ ממענק סיוע, שקיבל מנשיא המדינה. המבקש הודה כי הוא בקשיים כספיים, אך טען כי הבנק תמיד העמיד לרשותו מסגרת של 20,000 ₪. המבקש הודה כי עקב התנהגות הבנק, הפסיק להעביר אליו כספים ולעבוד עימו, וכי הוא מוכן לשלם את יתרת החוב, בניכוי מה ששולם בפריסה סבירה.

בית המשפט קבע כי המבקש הציג אסמכתאות, תלושי משכורת, המעידים כי התשלומים בשתי ההלוואות הללו ממשיך ויורד ממשכורתו למצער עד חודש מאי 2011. טענה זו מקימה למבקש הגנה בפני חלק זה של התביעה, שכן המשך התשלומים סותר את העמדת ההלוואות הללו לפירעון מיידי.

התוצאה אליה הגיע בית המשפט הינה כי מוטלת בספק זכות הבנק להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי, בהתחשב בכך שכבר עתה הוכח כי שתיים מההלוואות ממשיכות ונפרעות מתלוש המשכורת גם 7 חודשים לאחר הגשת התביעה.

 לפיכך, ניתנה למבקש רשות להתגונן, בטענה כי פרע את ההלוואות באמצעות הורדות ממשכורת.

 

 

 

 


© כל הזכויות שמורות