קבלת מסמכים לצורך התדיינות משפטית, אינה בבחינת שירות ללקוח

11.10.2005   |

 

 קבלת מסמכים לצורך התדיינות משפטית, אינה בבחינת שירות ללקוח

ת"א (ת"א) 1288/92 א.א אלטון סחר והשקעות בע"מ נ' בנק הבניה לישראל בע"מ (לא פורסם)

עובדות המקרה

הבנק המשיב הגיש תביעה נגד המערערת. לצורך הכנת הגנתם ביקשו המערערים מן הבנק מסמכים שונים. הבנק הודיעם כי יהיה מוכן להמציא את המסמכים המבוקשים תמורת תשלום.

נקבע

המצאת מסמכים על-ידי הבנק לנתבעים, בתביעה שהגיש נגדם הבנק, אינה שירות ללקוח שנותן הבנק, ועל כן לא חל עליה חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981. זכות המערערים לקבל מסמכים מעוגנת בתקנות סדר הדין האזרחי, אך זכות זו היא לעיון במסמכים ולא לקבלתם. אין לבעל-דין זכות מוקנית לקבל את המסמכים, והדבר תלוי ברצון הבנק או בצו בית-המשפט, ובכל מקרה אין זכותו לקבלת המסמכים חינם.

 


© כל הזכויות שמורות