שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

שאלות נפוצות


פורום שאלות ותשובות: גלעד נרקיס-משרד עורכי דין


מהם הצעדים שיש לעשות כאשר עומדים בפני מימוש בית מגורים ?

מימוש דירת מגורים הנה חוויה טראומטית וקשה וכך אף בתי המשפט יתייחסו לה. הצעדים הראשונים שיש לנקוט הנם איתור הסיבה בעטייה מבוקש המימוש. לדוגמא כאשר מדובר באנשים פרטיים חשוב להבין מדוע סורבו הוראות הקבע ו/או התשלומים השוטפים. או אז יש לבדוק היטב את מסמכי הבנק ולראות האם בדין החל הבנק בהליך המימוש. כיודע כיום לאור תיקון חוק ההוצל"פ בנק יכול להתחיל בהליכי מימוש רק באם סורבו 6 תשלומים אלא אם התקיימו תנאים מסויימים שיפורטו בתשדיר נפרד. כך גם יש לבדוק היטב את מסמכי המשכון לרבות חתימות הערבים והממשכנים ולוודא כי אכן לממשכנים ולערבים הוסבר על אילו מסמכים הם חותמים וכי הבינו את עיסקת המשכנתא. לאחר ביצוע הבדיקות וביסוס העילה יש לפנות לבית המשפט בשלוש בקשות עיקריות. האחת, המרצת פתיחה בקשר לסעד העיקרי הנתבע ; השניה, בקשה לצו מניעה לעצירת ההליך. והשלישי (מומלץ) פניה לראש ההוצל"פ בבקשה לעיכוב הליכים.  

 

 

 

כיצד לנסח בקשת רשות להתגונן בהתגוננות בפני תביעת בנק.

 

כידוע סדר הדין המקוצר  נועד על מנת לקצר את ההליך  המשפטי בפני תובע וזאת כאשר אין לנתבע טענת הגנה. בקשת הרשות להתגונן בפני תביעת בנק חייבת להיות מפורטת דיה על מנת להסביר ולהוכיח לבית המשפט את טענות ההגנה העומדות ללקוח הבנק. במידה וקיימת מחלוקת לגבי גובה החוב רצוי להוסיף לבקשת הרשות להתגונן תחשיב של חברות המתמחות בחישובי ריביות ושיחזור חשבונות. אולם שימו לב לעיתים אין ללקוח מסמכים על מנת להוכיח טענותיו. או אז יש לפנות תחילה לבנק ולבקש את המסמכים הנדרשים ובמקביל לעתור לדחייה בהגשת בקשת הרשות להתגונן. במידה וב"כ הבנק מסרב, יש לפנות לבית המשפט בבקשה למתן אורכה להגשת רשות להתגונן וכן לגילוי מסמכים.

 

 

 

דגשים בניסוח כתבי טענות בהמרצת פתיחה וצו מניעה זמני בהתנגדות למימוש בית מגורים.

 

בניסוח הבקשות יש ליתן דגש על מספר  דגשים. ראשית, יש לפרט את סיבה בעטייה פנו המבקשים לבית המשפט. במידה ועסקינן  בטעות חישוב ו/או החזר שלא כדין של הוראות הקבע רצוי לחשב חוות דעת מומחה המעיד על האמור מתוך התמחותו תוך צירוף חישובים. יש לציין כי לעיתים למומחה אין את הכלים ולכן יש לפנות תחילה לבנק בבקשה לקבלת מסמכים. שנית יש לפרט את הנזק שייגרם למבקשים. במידה ומדובר בבית מגורים לציין האם מדובר בבית מגוריהם היחיד (שאז בית המשפט ייעתר לבקשה  ביתר קלות)  ובמצבם הכלכלי.

 

 


אילו מסמכי בנק יש לבקש מבנק כאשר מוגשת תביעה.

 

במרבית המקרים מסמכי הבנק אינם נשמרים אצל הלקוח. כך גם במקרים רבים, בעיקר כאשר עסקינן בערבים לחשבון, לנתבע אין כלל ועיקר את המסמכים הנדרשים. לכן קיימת חשיבות רבה לעתור טרם הגשת בקשת רשות להתגונן או כתב הגנה לבנק בדרישה לקבלת מסמכים. זוהי דרישה לגיטימית וחשובה מאים כמוה. לא זו אף זו בתי המשפט אף פסקו כי במידה ובנק לא יעתר לדרישה כזו. אי ההעתרות לכשעצמה יש בה בכדי ליתן ללקוח רשות להתגונן. המסמכים שיש לדרוש הם כדלקמן. הסכמי פתיחת חשבון, דפי חשבון לתקופה הרלוונטית, תכתובות שהיו ככל שהיו בין הבנק ללקוח ולערבים, קבלת כל המסמכים ו/או ההסכמים עליהם חתם הלקוח. צילום מלא של תיק הלקוח-בנקודה זו אבקש להרחיב מעט. לכל לקוח קיים תיק בו נרשמים כל ההתפתחויות בתיק. שם נרשמים דברים רבים שלא באו לידי ביטוי בממסכים כתובים אך מלמדים על התנהלות החשבון וזו הסיבה גם לחשיבותם הרבה. חשוב מאוד לציין בבקשה את חשיבותו של כל מסמך ומסמך לטענות שבפי הלקוח על מנת להוכיח לבית המשפט ולבנק כי בבירור האמת רצוננו ולא בסחיבת התיק.

 

 

 

חשיבותם של השאלונים וההליכים המקדמיים בתביעות בנק לקוח (מצד הלקוח)?

 

כאשר אנו ניצבים בפני תביעת בנק לקוח הלקוח מצוי במרבית המקרים בעמדה נחותה אל מול הבנק. בידי הבנק מצויים כל דפי הבנק והשתלשלות האירועים בחשבון. תנועות הלקוח מצויות במחשבי הבנק ובמרבית המקרים הלקוח אף נמצה בתקופה כלכלית קשה. לדן כל פיסת מידע הנתמכת בראיות יכול ותאשר את גירסת הלקוח, שבמרבית המקרים תוכחש על ידי הבנק. חשוב והכרחי לנהל את ההליכים המקדמיים תוך הבנה כי אילו יכול ויובילו לחשיפת האמת בסופו של יום. מצ"ב לתשדיר זה מספר דוגמאות של בקשות שהוגשו לבית המשפט בכל הקשור לגילוי מסמכים, שאלונים ומתן פרטים נוספים המכילות אף פסיקה רלוונטית.